Home

HET OPTION PROCESS® IN EEN NOTEDOP


Het Option Process® is gebaseerd op de filosofie, dat alles waarvan jij je bewust wordt, gebeurtenissen, gedachten, gevoelens, fysieke sensaties (stimuli), neutraal van betekenis zijn.

Hoe je op je ervaringen reageert (respons) wordt bepaald door de betekenis die jij verleent aan wat er gebeurt (belief). Of je besluit dat wat er gebeurt goed of slecht voor je is.

Het Option Process® gaat uit van het perspectief dat je vrij bent te kiezen welke betekenis je aan gebeurtenissen geeft.

Omdat jij de enige bent die kan weten welke betekenis je aan een gebeurtenis geeft ben jij je eigen beste raadgever. Een ander kan dat nooit voor jou weten.

De dialoog helpt je helder te maken wat er is gebeurt, hoe je hierop reageert en helpt je de conclusies die je voor jezelf hieruit heb getrokken zichtbaar te maken.

Door deze conclusie vervolgens te bevragen krijg je de keuze je ervaringen vanuit een ander perspectief te bezien of vast te houden aan je conclusies.

Van hieruit is alles mogelijk.

De keuze is aan jou.........


"Questions are not signs of doubt so much as opportunities to crystallize what we know." - B.N. Kaufman